flagga

Kan jag bli certifierad kontrollansvarig?

 

Kontrollera grundkraven

Gör en egen test om du uppfyller kraven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GRUNDKRAV

För att bli certifierad måste du:
 
1) Ansöka om certifiering hos SP SITAC
2) Uppfylla certifieringsreglerna BFS 2011:14 KA 4 från Boverket
3) Betala ansökningsavgift
 
 
Certifieringen styrs alltså av Boverkets föreskrift BFS 2011:14 KA 4. För att kunna bli certifierad krävs att du har en viss bakgrund med utbildning och/eller tjänsteår, viss projekterfarenhet, att du bedöms lämplig och att du klarat kunskapsprovet inför certifieringen. Du som enbart arbetat som utförare, t ex byggnadsarbetare, kan inte bli certifierad. Boverket räknar i stället upp ett antal ”roller” du får tillgodoräkna inför certifieringen. Dessa ”roller” refererar vi till som (a-j) och återfinns i 5§ i BFS 2011:14 KA 4.
 
Rollerna (a-j) avser: projektering, projektledning, produktionsledning, besiktning eller kontroll, kvalitetsledning enligt ISO 9001, kvalitetsledning enligt ISO 14001, arbetsledande ställning, kvalitetsansvarig enl gamla PBL, kontrollansvarig enl nya PBL, byggnadsinspektör eller motsv.
 
 

Vad menas med N-projekt?

Projekt av normal art kan avse nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad eller
rivning av en- eller tvåbostadshus. Det kan även gälla flerbostadshus med
högst två våningar eller andra slags byggnader med högst två våningar.
Projekt av normal art kan även avse ändring i alla slags byggnader samt
idrottsplatser.
 

Vad menas med K-projekt?

Projekt av komplicerad art kan avse nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad
eller rivning av byggnader med fler än två våningar, kabinbanor, radio- eller
telemaster och vindkraftverk. Det kan även gälla arbeten med fasta cisterner
eller andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och
miljöfarliga eller projekt med byggnader och anläggningar för brandfarlig
verksamhet. Projekt av komplicerad art kan även avse byggnader med stora
spännvidder.

 

Gå vidare till testet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GÖR ETT ENKEL TEST SOM KAN INDIKERA OM DU KAN BLI CERTIFIERAD
OBS TESTET BEROR PÅ DINA EGNA VAL OCH BEHÖVER INTE BETYDA ATT SP SITAC BEDÖMER SAMMA SOM DU VID EN ANSÖKAN. DETTA BEROR PÅ VAD DINA INTYG FAKTISKT REDOVISAR I VERKLIGHETEN. DET KAN DÄRFÖR HÄNDA ATT DU KAN BLI CERTIFIERAD ÄVEN OM DITT TEST BLIR NEGATIVT. ÄVEN DET MOTSATTA KAN SKE.
START AV TEST
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


UTBILDNING?
Vilken grundutbildning har du inom bygg-, anläggnings- eller installationsteknisk linje?
A. Civilingenjörsexamen vid teknisk högskola
B. Arkitektutbildning inom byggområdet vid teknisk högskola
C. Högskolans ingenjörsutbildning, 180 högskolepoäng (hp) eller 120 poäng (p)
D. Högskolans ingenjörsutbildning, 120 högskolepoäng (hp) eller 80 poäng (p)
E. Ingenjörsutbildning vid tidigare tre- eller fyraårigt tekniskt gymnasium
F. Yrkesteknisk högskoleutbildning YTH
G. Kvalificerad yrkesutbildning KY
H. Nuvarande gymnasieskolans byggprogram
I. Annan likvärdig utbildning med någon av ovan, se respektive utbildning A-H (utbildning kommer vid ansökan att bedömas av SP SITAC)
J. Har ingen formell utbildning, men har minst 10 års erfarenhet av praktiskt kvalificerat arbete (projektering, projektledning, produktionsledning, besiktning, kontroll kvalitetsledning ISO mm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ERFARENHET AV PRAKTISKT ARBETE?
A-B: Har du tillräckligt lång praktisk erfarenhet för behörighet K eller N?
Hur lång praktisk erfarenhet har du?
Minst 3 års total erfarenhet inom en arbetsroll (a-j)
Minst 4 års total erfarenhet i minst 2 arbetsroller (a-j), varav sammanlagt minst 2 år i den ena rollen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ERFARENHET AV PRAKTISKT ARBETE?
C. Har du tillräckligt lång praktisk erfarenhet för behörighet K eller N?
Vilken praktisk erfarenhet har du?
Minst 3 års total erfarenhet inom en arbetsroll (a-j)
Minst 6 års total erfarenhet i minst 2 arbetsroller (a-j), varav sammanlagt minst 3 år i den ena rollen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ERFARENHET AV PRAKTISKT ARBETE?
D. Har du tillräckligt lång praktisk erfarenhet för behörighet K eller N?
Vilken praktisk erfarenhet har du?
Minst 3 års total erfarenhet inom en arbetsroll (a-j)
Minst 8 års total erfarenhet i minst 2 arbetsroller (a-j), varav sammanlagt minst 3 år i den ena rollen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ERFARENHET AV PRAKTISKT ARBETE?
Alt E-I: Endast behörighet N är aktuellt med din valda bakgrund - Har du då tillräckligt lång praktisk erfarenhet för behörighet N?
Vilken praktisk erfarenhet har du?
Minst 3 års yrkesverksamhet inom en arbetsroll (a-j)
Mindre än 3 års yrkesverksamhet inom en arbetsroll (a-j)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ERFARENHET AV PRAKTISKT ARBETE?
J. Har du tillräckligt lång praktisk erfarenhet för behörighet K eller N?
Vilken praktisk erfarenhet har du?
Minst 10 års yrkesverksamhet inom 2 roller, varav sammanlagt minst 3 år i den ena rollen (a-j)
Minst 10 års yrkesverksamhet inom 1 roll (a-j)
Mindre än 10 års yrkesverksamhet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


A-B: PROJEKTERFARENHET?
Har du erfarenhet från K-projekt eller N-projekt i tillräcklig omfattning?
Jag kan redovisa K-projekt för största delen av 4 års praktisk erfarenhet
Jag kan redovisa N-projekt för största delen av 3 års praktisk erfarenhet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


C. PROJEKTERFARENHET?
Har du erfarenhet från K-projekt eller N-projekt i tillräcklig omfattning?
Jag kan redovisa K-projekt för största delen av 6 års praktisk erfarenhet
Jag kan redovisa N-projekt för största delen av 3 års praktisk erfarenhet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


D. PROJEKTERFARENHET?
Har du erfarenhet från K-projekt eller N-projekt i tillräcklig omfattning?
Jag kan redovisa K-projekt för största delen av 8 års praktisk erfarenhet
Jag kan redovisa N-projekt för största delen av 3 års praktisk erfarenhet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


E-I: PROJEKTERFARENHET? Endast behörighet N är aktuellt med din valda bakgrund
Har du erfarenhet från N-projekt i tillräcklig omfattning?
Jag kan redovisa N-projekt för största delen av 3 års praktisk erfarenhet
Jag kan inte redovisa N-projekt för största delen av 3 års praktisk erfarenhet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


J: PROJEKTERFARENHET
Jag kan redovisa K-projekt för största delen av 10 års praktisk erfarenhet
Jag kan redovisa N-projekt för största delen av 10 års praktisk erfarenhet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


SAMMANFATTNING
N: Det verkar som att du bör kunna söka behörighet N om dina gjorda val stämmer OCH du har klarat kunskapsprov N samt har lämplighetsintyg. Du måste dock ansöka om certifiering och att certifieringsorganet tolkar din bakgrund på samma sätt. Ansökningsformulär
Tillbaka till inledningen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


SAMMANFATTNING
N2: Det verkar inte som du kommer upp i behörighet K med din erfarenhet eller projekterfarenhet. Det verkar däremot som att du bör kunna söka behörighet N om dina gjorda val stämmer OCH du har klarat kunskapsprov N samt har lämplighetsintyg. Du måste dock ansöka om certifiering och att certifieringsorganet tolkar din bakgrund på samma sätt. Din grundutbildning gör dock att du senare eventuellt kan uppgradera till K när du skaffat tillräcklig erfarenhet. Ansökningsformulär
Tillbaka till inledningen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


SAMMANFATTNING
N3: Det verkar inte som du kommer upp i behörighet K med din erfarenhet eller projekterfarenhet. Det verkar däremot som att du nu bör kunna söka behörighet N om dina gjorda val stämmer OCH du har klarat kunskapsprov N samt har lämplighetsintyg. Du måste dock ansöka om certifiering och att certifieringsorganet tolkar din bakgrund på samma sätt. Ansökningsformulär
Tillbaka till inledningen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


SAMMANFATTNING
K: Du verkar som att du bör kunna söka behörighet K om dina gjorda val stämmer OCH du har klarat kunskapsprovet K samt har lämplighetsintyg. Du måste dock ansöka om certifiering och att certifieringsorganet tolkar din bakgrund på samma sätt. Ansökningsformulär
Tillbaka till inledningen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


SAMMANFATTNING
NEJ: Det verkar inte som att kan söka certifiering utifrån dina gjorda val. Du kan dock ansöka om certifiering och det kan hända att certifieringsorganet tolkar din bakgrund på annat sätt.
 Tillbaka till inledningen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

©SP SITAC - Box 553 - 371 23 KARLSKRONA - Tel. 010-516 63 00 - Fax. 0455-206 88 - E-post: info@sitac.se  - Hemsida: www.sitac.se